תפילה

שאלה:
האם מותר לשתות קפה לפני התפילה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

המינימום הנצרך.

בברכות התורה מתוככי ירושלים.

להדפסת השו"תPrint