החמרה

שאלה:
שלום לכבוד הרב. שאלתי ובקשתי היא מדוע להחמיר בכלל ובכשרות בפרט אם מותר מותר ואם אסור אז אסור יתירה מזו אם פוסק מסויים התיר למה שנחשוש לדעת המחמיר. ברגשי כבוד ינון

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב:

 אפשר להחמיר רק אחרי שמקיימים את החובה.  עיין מסילת ישרים שער הפרישות.

להדפסת השו"תPrint