תנור אפיה

שאלה:
תנוא אפיה שיש לו תא אחד. האם מותר לכתחילה להשתמש בו בין בבשר בין בחלב, על ידי בדיקה שאין בו ממשות מהסוג השני, ואחר שמחכים מעת לעת? האם צריך גם לחממו בחום מסויים, ולזמן מסויים? תודה רבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: הדלקה בחום מירבי 20 דק' בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint