תשלום לדוד שהתקלקל

שאלה:
שלום וברכה, אנו 10 דיירים בבניין ומתוכם 2 דיירים התנתקו מהדוד הכללי לפני כשנתיים בעקבות שיפוצים וכרגע יש להם דוד פרטי ונפרד מהדוד הכללי של כולם. הדוד כרגע צריך טיפול מעמיק. שאלתנו היא האם דיירים אילו צריכים להשתתף בתיקון הדוד היות והם היו שותפים לבלאי עד כה? או שאין קשר ואין לבקש מהם תשלום על התיקון. אודה מאוד לתשובת הרב , בברכה, מיכל.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב:

לשאול שי"ל
שרות ייעוץ לאזרח
על יד העריה.

להדפסת השו"תPrint