קריאת התורה

שאלה:
ב

נשלחה

תשובה:
על ידי: מרדכי ציון

שאלה קטועה

להדפסת השו"תPrint