כתיבת תאריך לוזי על מצבה

שאלה:
האם מותר לכתוב תאריך לועזי על המצבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: מרדכי ציון

שאלה קטוה

להדפסת השו"תPrint