קבלות בשבת

שאלה:
שלום לכבוד הרב האם מותר לגבאי בית הכנסת לחלק בשבת קבלות עבור תשלום דמי חבר לבית הכנסת, או שיש בזה משום

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אסור.

להדפסת השו"תPrint