נישואים לאתיופית?

שאלה:
אני כהן. אם ארצה להתחתן מחר עם בחורה אתיופית מבית טוב, האם הרבנות תעשה לי בעיות?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכת ע"י מרדכי ציון

הגר"ע יוסף פסק שאין בעיה בכלל

להדפסת השו"תPrint