שנת שמיטה

שאלה:
התחלתי לעבוד החודש בנוי של כפר נוער גדול בתור גנן/אחראי גינון של המקום. האם אני צריך לשמור את השמיטה במלואה או שמא יש הקלות מחשש לאיבוד הפרנסה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מורכב למייל. יש לשאול רב בעל פה

להדפסת השו"תPrint