תפילין

שאלה:
שלום הרב. אני נמצא עכשיו בחול והיום בגלל כל הטיסות והסידורים של במלון שכחתי להניח תפילין. אני מרגיש לא טוב עם זה . מה עלי לעשות ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתס ע"י מרדכי ציון

יש ללמוד הלכות תפילין.

להדפסת השו"תPrint