פתח בחולצה

שאלה:
שלום כבוד הרב, אשמח אם תפנה אותי למקורות הלכתיים כמו גמרא וראשונים שעוסקים בעניין פתח בחולצה של אישה.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

ספר גן נעול של הרב מביא את כל המקורות

להדפסת השו"תPrint