הכל לטובה

שאלה:
איך זה הגיוני ש"כל דעביד רחמנא לטב עביד", הרי כתוב בישעיה - "יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע - אני ה' עשיתיו" ???

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

בעולם יש טוב ויש רע אבל בסופו של דבר הרע יעשה ממנו טוב.  "לטב עביד" הכוונה לטובה.

בברכות התורה מלב ירושלים

להדפסת השו"תPrint