ליל סדר מוקדם

שאלה:
השנה פסח יוחל כבר בשעון הקיץ. האם ניתן להקדים בתפילת ערבית בליל החג כדי להגיע לסדר בעוד הילדים עירניים? ומתי ניתן להתחיל בסדר עצמו (קידוש)?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

יש לשאול את רב המקום.

להדפסת השו"תPrint