דרכי לימוד העיון

שאלה:
שלום לרב אבינר אני עוסק כיום בכתיבת מחקר קטן על דרכי לימוד העיון בישיבות הציוניות. רציתי לשאול האם הרב יוכל להפנות אותי למקום בו כתב על דרכו בלימוד הגמרא, ועל האופן בו צריכה ישיבה להכווין את התלמידים בתחום. אשמח לתשובה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

עיין ספר חיי עולם של הרה"ג אבינר בפרק על לימוד גמרא (פרק ד') ששם הרב דן בשאלה.

בהצלחה רבה

להדפסת השו"תPrint