נישואין

שאלה:
לכבוד הרב שלום! אני בישיבה גבוהה בשיעור ג'. הרבה מאוד זמן יש לי הרגשה פנימית שאני רוצה להתחתן, ולא נראה לי שזה בגלל קשר עם בנות, כי אני מקפיד מאוד להתרחק מבנות בין בדיבור או בראייה בבחינת ריחוק מהן אולי כמו אש. כמו כן במשפחה שלי יש אווירה כללית שאני אמור להתחתן רק בשיעור ה' ומינימום בשיעור ד'. השאלה היא האם זה בגלל תאוות שלי או מה הרב חושב שעלי לעשות בנידון כי אני אובד עצות ולמרות שאני שקוע בתורה הדבר גובר עלי. בתודה רבה מאוד מראש על גמילות החסדים, דניאל

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

זה עניין אישי מאוד ואתה חייב להתייעץ בר"מ שלך שמכיר אותך.

בברכות התורה

להדפסת השו"תPrint