השם שגיא

שאלה:
האם השם שגיא הוא שם טוב לתינוק שיולד בע"ה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

הפירוש "גבוה". שם יפה מאוד.

מזל טוב ובברכות התורה מלב ירושלים

להדפסת השו"תPrint