סיום מסכת משניות

שאלה:
שלום לכת"ר, 1.האם יש צורך לעשות סעודה לכבוד סיום מסכת משניות שנקראו לעילוי נשמת נפטר? 2. האם יש משהו שקוראים בסיום מסכת משניות? סיום מסכת משניות עם פירוש כמובן תודה לכבוד הרב

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. לא. אפשר אפילו לבד ב. רק כשמסיים סדר של משניות וכתוב בסוף

להדפסת השו"תPrint