אופיס

שאלה:
האם מותר להוריד אופיס בגירסה ישנה יותר מאתר הורדות ? [ מיקרוסופט כבר לא מוכרים את הגירסה הזאת ..]

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מה שמותר על פי החוק

להדפסת השו"תPrint