דת ומדע - המשך

שאלה:
שלום לכת"ר, כבודו ענה כי יש לשאול את הרב בע"פ. האם יש דרך נוספת לשאול את הרב מלהד בע"פ (פיזית כרגע לא יכול להגיע)? תודה לכת"ר

נשלחה

תשובה:
על ידי: מ"צ

אפשר להתקשר 052-365-3028

להדפסת השו"תPrint