ספר ברכות

שאלה:
שלום לכת"ר, חבר שרוצה להתקרב לדת רוצה המלצה על ספר ברכות. על איזה ספר כבוד תורתו ממליץ? תודה רבה לכבוד הרב

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

וזאת הברכה

להדפסת השו"תPrint