גזל בשיר בודד

שאלה:
אני משתדלת שרוב המוזיקה שאני שומעת תהיה מדיסקים שקניתי בכסף מלא ואני משקיעה בכך הרבה כסף אתמול חברה ביקשה שאעביר לה שיר בודד ספציפי מאחד הדיסקים האם מותר? (כי זה רק שיר אחד ולא דיסק שלם היא לא רוצה לקנות את כל הדיסק..)

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

ודאי אסור.

להדפסת השו"תPrint