שלום, שאלה לרב בבקשה.

שאלה:
שלום רב כבוד הרב. כבר די הרבה זמן שגישתי לחיים מתבססת על נקודת מוצא מסויימת שנראת לי, גם מתוך ניסיון כגישה נכונה ובחירה נכונה אך לא פעם הספק בא ומנסה לשכנע אותי אחרת. לא קל למדוד את הצלחותיי מול כשלונותיי בגישה זו ואף לעיתים נדמה לי שזה כלל אינו מדד. אודה לך על התייחסות מתוך הידיעה כי זהו איזה שלב או מצע עליו אני עומד ,ואם טעות עימי אשמח שהנפילה לא תהיה התרסקות. כמובן אל דאגה, גם מנפילות נקום ב

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

שלום וברכה!

יש לשוחח עם חברים על זה.  כתוב בסוף גמרא ברכות שמי שלומד לבד עלול לטעות.  בלי שיש לאדם חבר חסר לו הביקורת, ובזכות הביקורת תשתלם.  מאוד חשוב לאדם שיהיו לו חברים כדי להחליף רעיונות איתם.

בברכות התורה מלב ירושלים

להדפסת השו"תPrint