שעור לעילוי נשמה

שאלה:
שלום לרב לפני כשנה וחצי, נפטר לנו(לאשתי, לי ולילדי)בננו הבכור ומאז אנו מקיימים שיעור אחת לשבועיים לע"נ הנפטר כאשר בשעור זה משתתפים חברים ולא רק ודתיים ולא רק. הרב שמעביר את השעור אינו רב קבוע והרב אתמול בשעורו אמר לנו שאין אומרים לאחר שנה שהשעור הוא לעילוי נשמת הנפטר אלא ביום הפטירה אחרת אנו מראים סימן של חוסר באמונה. האם זה כך והאם נצטרך להפסיק את השעורים ואת אמירות התהילים? אודה לרב על תשובתו בכבוד רב מרדכי שורבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר כתב ע"י מרדכי פרידפרטיק

שלום וברכה!

תשובת הרב: כל שיעור וכל מצווה שיוזמים לעילוי נשמת הנפטר בוודאי לעילוי נשמתו לשנים רבות.

אמנם לא יתווכחו עם הרב.

ד' ינחם.

בברכות התורה מלב חרושלים

להדפסת השו"תPrint