בעניין חלקה לבן שלוש

שאלה:
שלום לרב ילד שנולד בספירת העומר לפני יום העצמאות, האם לעשות לו את החלקה ביום העצמאות או לחכות לשבועות?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

בסדר גמור.  דברים שאין להם מקור בגמרא ובראשונים - כמו חלקה - אין יסודות קדומים.  אבל יש מצוה להסתפר לכבוד יום העצמאות. פעם לפני יום העצמאות שאלו כמה תלמידים את רבנו הרב צבי יהודה אם מותר להתגלח ביום העצמאות. רבנו לא ענה. מאוחר יותר הוא אמר, "מחר יהיה מבחן על הפנים." ביום העצמאות הוא ראה כמה תלמידים שהחמירו לא להתגלח, אמר, "הכרת פניהם ענתה בם" (ישיעהו ג, ט).  העיקר שיהיה ביום שנוח לכולם.

 בברכות התורה מלב ירושלים

להדפסת השו"תPrint