שלום הרב אבינר היקר

שאלה:
רציתי לשאול בבקשה, לאחר שצפיתי בשיעור שלך על בטחון והשתדלות בערוץ מאיר וזה זמן מה שמנסה להבין מה בין בטחון בשם להשתדלות בכל מיני מקורות, הרושם שקיבלתי הוא שחובה להשתדל ולהתאמץ, אך גם קיבלתי הרושם שהיכולת להשתדל ולהתאמץ היא מתוך בטחון בשם, בלסמוך על השם במיליון אחוז ולא בשום דבר אחר ומתוך כך אצליח להשתדל ולהתאמץ ולהתפרנס וללמוד וכל מה שצריך וטוב אך שהכוחות הללו יצאו לפועל רק מתוך הכנעה שאני אין, ושאם אסמוך על משהו אחר מלבד השם לא אוכל להוציא את כוחות הטוב שבי לפועל ואם אבטח ואסמוך על השם בלבד אצליח להוציא את הכוחות שבי שהוא יתברך נותן לי.האם זה נכון וטוב לדעתך ? והאם אפשר לומר שהמילה להתאמץ מהשורש אומץ היא ושהואמץ האמיתי הוא רק ע

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

שלום וברכה! 

נכון.  אם אדם חולה לא הולך לרופא והוא גם מתפלל לד' לפני שנכנס.  תמיד צריך בטחון בד' ולפעול.

עיין גמרא נדה ע, ב.

בברכות התורה מלב ירושלים

להדפסת השו"תPrint