האם לשנות את הגיית התפילה להגיית הדקדקנים הספרדים

שאלה:
שלום כבוד הרב, אני אשכנזי שמפלל כמו הורי כלומר בהברה המדוברת ברחוב , לדוגמה: בלי הבדל בין ת' דגושה לשאינה דגושה יש לי גיס ספרדי שמדקדק, האם ראוי שאלמד ממנו להתפלל כמותו? תודה מראש

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כל אחד צריך להתפלל כמנהג אבותיו

להדפסת השו"תPrint