כהן ואתיופית

שאלה:
הרב אמר בשו"ת שנשלח למייל - שפתיחת אזורי רישום לנישואין היא בעייתי. אך לא מזמן כששאלתי לגבי נישואי כהן ואתיופית הרב אמר שאין בעיה... הבעיה היא שידוע שיש רבנים שסוברים שהאתיופים דרושים לגיור לחומרה - או שהגיור לחומרה פסל לנישואין, ויש שמקבלים את דברי הרב יוסף שאמר שהם יהודים לכל דבר (והרי גיור בטעות לא יהפוך אותי לפחות כהן או פחות יהודי...) אני מתכנן להציע נישואין בקרוב בע"ה, במקרה כזה אם אתקל בבעיה אאלץ לבדוק ברבנות באזור אחר לרישום נישואין. אם כך האין צדדים חיוביים לפתיחת האזורים הנוספים לרישום?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אין בעיה בפסיקת הגר"ע יוסף...

להדפסת השו"תPrint