דעת הרב בנוגע לאתרי הכרויות לציבור הדתי

שאלה:
האם הכרות דרך אתר אינטרנט אפילו שזה של ציבור דתי זה ראוי ? הלכתית יש איסור בדבר משום לא תתורו? אציין כי שמעתי על סיפורי הצלחה בנוגע לזה של זוגות שומרי מצוות שהתחתנו בדרך הזו תודה לכבוד הרב.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

טוב מאד בתנאי שזה אתר כשר

להדפסת השו"תPrint