מהן ההוראות באמירת פרק שירה

שאלה:
שלום כבוד הרב, אני רוצה להתחיל לקבל על עצמי לומר בכוונה פרק שירה במשך 40 יום, שמעתי שהיו אנשים שאמרו ונושעו, יש האומרים שישנם הוראות לאמירת פרק השירה. רציתי לדעת מהן ההוראות? תודה מראש על תשובתך.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

פרק שירה ש: "כל העוסק בפרק שירה בכל יום הוא בן עולם הבא". מה פרוש "עוסק"? ת: מדרגה גבוהה מאוד של תשובה וקדושה. אורות הקודש ב תצג. ש: אמרו לי שאם אומר 'נשמת כל חי' 40 יום בקשתי תתמלא אך זה לא קרה? ומה לגבי פרק שירה? ת: בודאי שיש מעלה גדולה באמירה זו אך תפילה אינה קסם, אלא תחנונים לד' ואין הבטחה אלוקית שרק אמירה זו פועלת. ש: האם אמירת פרק שירה 40 יום היא סגולה לזיווג? ת: מועילה ככל מצוה. ש: מי שרוצה לקיים הסגולה של אמירת שיר השירים או פרק שירה ארבעים יום, האם יום הוא מערב עד ערב, או מבוקר עד הלילה? ת: כלשון בני אדם, מבוקר עד לילה. הרי זו המצאה חדשה ואין עליה הלכות, אלא לשון בני אדם, כאמור (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109). ש: האם עדיף לומר פרק שירה או ללמוד חפץ חיים? ת: ודאי חפץ חיים. ש: האם עדיף לומר פרק שירה או תהילים? ת: תהילים. אמירת תהילים היא מנהג קדום. [פעם נשאל הגרי"ש אלישיב על המנהג שהחלו נשים רבות באמירת פרק שירה, והשיב: "אני אינני יודע מכך, האמהות והסבתות שלנו היו אומרות תהילים, וזה ודאי טוב. הרי פרק שירה זו ברייתא, ואם לא מבינים מה שאומרים אין מזה כלום, מה שאין כן תהילים מועיל גם אם לא מבינים מה שאומרים". ופעם אחרת אמר על אמירת תהילים בלי כוונת המילים: "זה בסדר, דוד המלך כיוון בשביל כולנו את מה שצריך לכוון". הספד על הגרי"ש אלישיב מבנו הרב אברהם. ריש"א דגלותא עמ' יב. הסוד עמ' מח – רשם מ"צ.]

להדפסת השו"תPrint