שניצל עם פירורי לחם

שאלה:
שלום כבוד הרב! מה מברכים על שניצל עם פירורי לחם ? הרבה זמן אני חוקר את השאלה , והבנתי שזה תלוי למה שמים את פירורי הלחם [אם בשביל הטעם אז -מזונות ,אם בשביל היופי או שלא ידבר - שהכל] , האם הנחתי נכונה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

יש פוסקים שמסבירים כן אך גם יש שסוברים שיש לברך מזונות תמיד כי הפירורים מחמשת מיני דגן ויש גם פוסקים הסוברים שיש לברך שהכל.

להדפסת השו"תPrint