השבת אבדה שתביא לחילול שבת

שאלה:
ערב טוב לכבוד הרב מצאתי במקום עבודתי 2 כרטיסים להצגת תאטרון שתתקיים ביום שבת (בבוקר). האם מוטל עלי חיוב השבת אבדה ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר

אין להחזיר

להדפסת השו"תPrint