קיבוץ גלויות

שאלה:
שלום. האם הכושים שמוזכרים בגמרא מכוונים ליהודי אתיופיה או לצורך העניין לכל אדם כהה עור? ואם הם לא אז מדוע ישנם דתיים שרואים את האתיופים ככושים וכעבדים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. לא. האתיופים הם צבע חום בהיר. כמו עץ אשכרוע. כלומר עץ שיטה. (משנה נגעים פרק ב) כמו צבע אברהם, יצחק ואיעקב. ב. שנאת חינם ד' ישמור

להדפסת השו"תPrint