אזרחות נוספת

שאלה:
האם להוציא אזרחות אירופאית נוספת? ידוע בעבר שאזרחות נוספת הצילה חיים ..

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

לא. בתשרי תשע"ג, אברך חשוב אחד, שיגר מכתב להגר"ח קניבסקי, ובו כתב שבאפשרותו להכין דרכונים אנגליים לבני משפחתו, בהיות ההורים אזרחי אנגליה. ושאלתו היא האם מפני החשש האיראני כדאי לעשות זאת, מפני הסכנה הנוראית הבאה מכיוון הישמעאלים. הגרח"ק השיב לו במכתב כך, במילים הבאות: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם".

להדפסת השו"תPrint