למה הוידוי לשון רבים

שאלה:
אם האדם לוקח אחריות למה הוידוי ברבים אשמנו, ולא אשמתי ואני אחראי כלומר בעל בחירה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כדאי לא לבייש מי שרוצה לחזור בתשובה כמו שלא היה מקום מסיים במזבח לקרבן חטאת. אחרת כולם ידעו שהוא חטא

להדפסת השו"תPrint