בחירה חופשית

שאלה:
שלום הרב בספר שובו אלי, מאמר העוסק בעיצומו של יום הכיפורים (עמ 32) אומר הרב כי "...רק בחלקים קטנים מאוד של ההויה בחירתנו החופשית היא הפועלת" וכי כוחות וסגולות רוחניות אחרות שלנו הינן תוצאה של גורמים שונים כמו חינוך טוב, זכות אבות ועוד, והן מתנת חינם מרבש'ע. אבקש לשאול, היכן אם כן נכנסת הבחירה החופשית שלנו? ואיך זה מסתדר עם דברי המכתב מאליהו אודות נקודת הבחירה. אודה מאוד אם הרב יוכל להפנות אותי למקורות לעיון והרחבה בנושא זה. בכבוד רב.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

הבחירה בחלק קטן זה ושם נקודת הבחירה.

להדפסת השו"תPrint