אחדות עם חרדים

שאלה:
כבוד הרב שלום, אני עד לאחרונה לכל הרמזים שלך להצביע ליחד ולא לבית היהודי והרב רואה הברכה שזה מפלגה שיורכב משתנים וחרדים. 1. זה לא הוכח עדיין כי רוב רבני הציונות לא הביע תמיכה ביחד 2. מפלגת יחד תשיג את ההפוך מאחדות. הרי המלחמה שקיימת עכשיו בין אלי ישי ושס וגם בינו והמפלגות האשכנזית החרדיות לא יחדלו אחרי הבחירות. החרדים כבר החמירו את אלי ישי ו בוודאי את יוני שבטון כמו שהם עושים לציונות הדעת כבר שנים רבות. הרב מדבר על אחדות עם חרדים אבל אין אחדות במלחמת ישי-שס- יהדות התורה. מה יש לרב לומר על זה?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. איני אומר למי להצביע. כל אחד צריך להחליט לבד. ב. כתבנו שהמפלגה החדשה יכולה להביא ברכה לאומה. ג. חילוקי דעות - מותר. חילוקי לבבות - אסור.

להדפסת השו"תPrint