אחדות או כשרות

שאלה:
שלום הרב היקר, סליחה על השאלה הקשה אך בבקשה, הוזמנתי לליל הסדר למשפחתה של אחותי מצד בעלה, הבעיה היא שלא מכשירים שם את הבית לפסח לפי כל כללי ההלכה וכלי הבישול התנור וכו' נקיים מאד אך לא מוכשרים ומוגאלים, האם עליי ללכת לשם לליל סדר שמח גדול ומשפחתי או שמא עליי להשאר לבד בדירתי הקטנה ולעשות ליל סדר לבד, אלו הן שתי האפשרויות היחידות. מלבד ליל סדר ציבורי בבית חב

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר נכתב ע"י מרדכי ציון

הכל תלוי.  אם זה אסור שם אין מה לעשות.  אבל אם זה קולא, מותר בדיעבד כדי להיות עם המשפחה.

בברכות התורה מלב ירושלים

להדפסת השו"תPrint