נטילת ידיים על גבי האדמה בשבת

שאלה:
שלום הרב, האם מותר לשפוך מים לצורך נטילת ידיים על גבי האדמה בשבת במצב שאין אפשרות אחרת?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

לא במקום שדברים גדלים

להדפסת השו"תPrint