מפעל בקבוקים פיניציה

שאלה:
שלום כבוד הרב, שאלה בנוגע לבקבוקים שמיוצרים במפעל פיניציה, האם יש עניין בחרם שמבצעים חסידות גור או שיש היתר למפעל לעבוד בשבת? האם אפשר לקנות בקבוקים שמיוצרים במפעל? תודה מראש

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מותר כי "יש ברירה" שהם מיוצרים בימות חול. אם גדולי ישראל מחליטים להחרים, ודאי יש לציית לדבריהם כדי ללחוץ לסגור בשבת

להדפסת השו"תPrint