לימוד אמונה

שאלה:
בס"ד שלום הרב, שהרב קוק זצ"ל אמר ללמוד אמונה ומוסר שעה או שעתיים ביום כולל שיעורים. האם הוא כלל גם חזרות על חומר שנלמד בעבר בזמן הזה? והאם כלל זה תקף גם בשבת ובבין הזמנים או שאפשר ללמוד שם אמונה יותר משעתיים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

זה לתלמיד ישיבה. אם כן, יש לשאול את הר"מ שלך.

להדפסת השו"תPrint