יציאה לחו"ל

שאלה:
אחד מידידי הטובים מתחתן בארה"ב, האם מותר לי ליסוע לחתונתו?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

לא

להדפסת השו"תPrint