הדרכה בסניף עם קומונרית

שאלה:
אני בן 13.5 ומדריך בסניף נפרד ויש קומונרית איך עלי לנהוג? מותר לי לדבר איתה רק על דברים טכנים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. לדבר בנימוס ולא בידידות. ב. כן.

להדפסת השו"תPrint