אלחנן אתהלי הי"ד | חייב איניש לבסומי עד ד… | באשר הוא שם\על שם סופו | חכמת הקבלה

Comments are closed.

נגישות