אני לא (כן) ראוי להיות שליח ציבור | סקרנות מידה רעה | מעליבים ואינם עולבים | חומרה

Comments are closed.

נגישות