הוצאת ספרים

במשך כמעט אלפיים שנה התברך עם ישראל ביצירה תורנית הלכתית ענפה שרובה ככולה עסקה בשאלות הנוגעות לעבודת ה' של הפרט. עם ישראל היה תלוש מארצו ומאדמתו, ושאלות הנוגעות לענייני מדינה, צבא, כלכלה, וסממני עצמאות יהודיים אחרים לא נשאלו בגלל חוסר רלוונטיות.

במשך כמעט אלפיים שנה התברך עם ישראל ביצירה תורנית הלכתית ענפה שרובה ככולה עסקה בשאלות הנוגעות לעבודת ה' של הפרט. עם ישראל היה תלוש מארצו ומאדמתו, ושאלות הנוגעות לענייני מדינה, צבא, כלכלה, וסממני עצמאות יהודיים אחרים לא נשאלו בגלל חוסר רלוונטיות.

שיבת עם ישראל לארצו בדורות האחרונים היוותה מהפכה בכל שדרות הקיום, והציבה לפתחנו התמודדויות חדשות שלא היה להן מענה מסודר ביצירה ההלכתית הגלותית. שאלות ערכיות והלכתיות בדבר התיישבות בארץ ישראל, סוגיות של ממשל, דת ומדינה, מתח בין חוקים אזרחיים אל מול ציוויי התורה, מתדפקות על דלתנו יום יום, ואנו נזקקים להדרכתה של תורה בהקשר נרחב זה.

להתחדשות שחוללה הקמת המדינה יש לתת מענה, הן בהיבט הערכי והן בהיבט ההלכתי.
מכון המחקר של ישיבת "עטרת ירושלים" נטל על עצמו משימה כבדת משקל זו, ועוסק במחקר מעמיק של ספרים בעלי חשיבות לאומית.

מכון המחקר נתמך על ידי מנהל החינוך במשרד התרבות והספורט.

מחלקת הלכה – פסקי מו"ר הרב שלמה אבינר שליט"א:

כידוע, זכינו ואחד מחשובי פוסקי זמננו, מכהן בנשיאות ישיבת עטרת ירושלים. שאלות כלל ישראליות רבות שכאמור דורשות התבוננות חדשה ומעמיקה, מגיעות לפתחו של הרב אבינר מדי יום ביומו, משאלות של אזרחים מן השורה, דרך מחנכים, רבני קהילות בישראל, אנשי כלכלה ואנשי צבא בכירים, ועד לשאלות של קברניטי המדינה.

המכון עורך ומוציא לאור את ספרי השו"ת של הרב אבינר, וכתבים הלכתיים שונים של הרב העוסקים במניפה רחבה של שאלות לאומיות, נושאי התיישבות שעולים על הפרק, הלכות צבא (שאלת גיוס נשים לצבא, שאלות הנוגעות לגיוסם של תלמידי הישיבות, התנהלות חייל ומפקד בעתות שלום ובעתות מלחמה ע"פ ההלכה ועוד.) הלכות ממשל והנהגת המדינה, ושאלות הנוגעות למערכת המוניטארית בישראל (שאלות על ריבית, פעילות עסקית בשבת, שותפות במניות בחברות שאינן נוהגות ע"פ ההלכה ועוד). תחום נרחב בפסיקה ההלכתית של הרב עוסק בשאלות חינוך, לאור ההכרה שחינוך ילדי ישראל במדינת ישראל של היום שונה בתכלית מכל מה שידע עמנו בעבר.

קצרה היריעה לתאר מקצת מהקשת הרחבה, המגוונת והמורכבת של נושאי הפסיקה שמקבלים מענה ענייני אך נרחב בכתבי הרב הנערכים ורואים אור במכון.

מחלקת אמונה

ספר ביאור והרחבה למאמר הדור מאת הרב יחזקאל גרינוולד שליט"א
הספר בן 937 העמודים מבאר, מתוך אלפי מקורות נוספים, את מבטו החודר והמקיף, של מרן הרב קוק, על הערכת דורנו – מעלותיו, קשייו ואתגריו. "אנחנו חייבים לעמוד על אפיו, למען נוכל לצאת לעזרתו" (מאמר הדור), "והרבה הרבה מאד יגעתי באנחתי עד שהעיר הקב"ה את רוחי ויכונן את לבבי ללכת בתומי בדרך הקודש הזאת" (אגרות ב עמ' קפו)

נגישות