פרשת וירא | שהקב"ה רוצה לזכות צדיק או להחטיא רשע הוא מביא עליו ניסיון ע"פ הנציב

Comments are closed.

נגישות