פרשת חוקת – התורה היא תורת חיים אז למה צריך להמית עצמו עליה?

Comments are closed.

נגישות