תורת רבי נחמן מברסלב

שאלה:
מה דעת הרב על לימוד תורת רבי נחמן מברסלב? יש גדולי ישראל שמתנגדים לו בתקיפות ויש שמעריכים אותו מאוד?!

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: בהיות רבנו הרב צבי יהודה בישיבת תורת חיים, חברו אליו חסידי ברסלב והשתדלו למשוך אותו לחברתם וסדר לימודם. רבנו שאל את מרן הרב קוק שהשיב לו באיגרת שעקב היותו בראשית דרכו אין זה מתאים לו: "הנני מלא תודה על ספר שיחות הר"ן ששלחת לי. כבר עברתי עליו. התכונה הפנימית של זה האיש הגדול, צריכה לימוד הרבה. אבל צריך על זה לב בריא ונפש בריאה והנהגה היגיינית יפה במובן הפסיכי ובמובן הפיזיולוגי וחיבור הגון ומיושר עם שאר עיונים, שהם בעד וכנגד השקפות כאלה, ואז יאירו הדברים כראוי".


בברכות התורה מלב ירושלים

להדפסת השו"תPrint