לכבוד כבוד הרב שליט"א

שאלה:
האם מותר לכתוב שה הויה ככתבו במחשב שלי למעלה בשביל שיויתי ה' לנגדי תמיד או שזה ביזוי השם?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

עדיף שלא. אפשר לכתוב את הפוסק

להדפסת השו"תPrint