תפילה

שאלה:
ברצוני לשאול, האם נכון שישנם מקרים שאנשים מתפללים ל- ה' אך תפילתם אינה נענית / אינה נשמעת ? אם כן, מהם המקרים והיכן מופיע במקורות ? בברכה ותודה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כל תפילה נשמעה אבל לא תמיד כמו שאנחנו רוצים. ד' לא חייב לנו כלום. אנו חייבים לו. עובדי עבודה זרה חושבים שהם מרכז העולם, ושהאלים נמצאים בו כדי לשרתם. אבל אנו יודעים שחובת האדם בעולמו היא לעבוד את ד'. צריך קצת ענווה וקצת שכל להכיר שלא תמיד אנו מבינים מה ד' עושה. אלא תפילה היא תחנונים ולא מסחר עיין מסילת ישרים פרק א

להדפסת השו"תPrint